Brandskydd

Genomskurning av dörr.

EI 30 / EI2 30 – DÖRR 2086/ GLASPARTI 3086

Högisolerad brandskyddande dörr och glasparti

Dörrarna och brandpartierna kan utföras med glas, fyllning, kombination av glas och fyllning, med eller utan spröjs. Dörrarna kan utföras med dörrbladsprofiler för modulprofillås eller smalprofillås och kan utrustas med dörrstängare, automatisk dörröppnare, elslutbleck, fallås, panikbeslag och klämskydd.

Läs mer
Genomskurning av dörr.

EI 30 / EI2 30/ DÖRR 2060 (EI 30, E 30, A 30, EI 15)

Oisolerad brandskyddande stark dörr

Glasade dörrar med stomme av oisolerade aluminiumprofiler med profildjup 60 mm. Brandkonstruktionerna skall utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar.

Läs mer
Genomskurning av dörr.

EI 30 / EI2 30 – FASAD 4150 (EI 30, E 30, EI 15)

Brandskyddande fasad

Glasade fasader med invändiga stomprofiler av aluminium med profilbredd 50 mm. Profildjup väljs med hänsyn till spännvidd och vindbelastningar. På utsida skruvas glashållare till stomprofiler, samt förses med dekorprofiler.

Läs mer
Genomskurning av dörr.

EI60 DÖRR 2086 / GLASPARTI 3086

Högisolerad brandskyddande dörr, dörrparti och glasparti

Dörrarna och brandpartierna kan utföras med glas, fyllning, kombination av glas och fyllning, med eller utan spröjs. Dörrarna kan utföras med dörrbladsprofiler för modulprofillås eller smalprofillås och kan utrustas med dörrstängare, automatisk dörröppnare, elslutbleck, fallås, panikbeslag och klämskydd.

Läs mer

Kontakta oss

Gärna för tips och råd eller om vårt serviceavtal, regelbundet underhåll av dörrar och aluminium partier ger på sikt en snygg och säker funktion.

Abax Dörrsystem logotyp
Facebook